امین ربیعی

مدیر واحد SMS.ir

خستگی‌ناپذیر و در مسیر رشد؛ شوق یادگیری در DNA امین تنیده شده و برای همین همیشه در حال یادگیری و تمرین کردن هست. صبر مثال زدنی او، برای همه اعضای تیم باعث دلگرمی و آرامش هست و در برابر مشکلات پیش آمده، خم به ابروی خودش نمیاره. به کارگیری تجربه 11 ساله وی در زمینه ارسال پیام کوتاه، در کنار رعایت اصول اخلاقی و مشتری مداری ایده پردازان، و تیم پرانگیزه و با دانش این واحد، روند رو به رشد SMS.ir را تضمین می کند.

امین ربیعی

امین ربیعی

مدیر واحد SMS.ir

خستگی‌ناپذیر و در مسیر رشد؛ شوق یادگیری در DNA امین تنیده شده و برای همین همیشه در حال یادگیری و تمرین کردن هست. صبر مثال زدنی او، برای همه اعضای تیم باعث دلگرمی و آرامش هست و در برابر مشکلات پیش آمده، خم به ابروی خودش نمیاره. به کارگیری تجربه 11 ساله وی در زمینه ارسال پیام کوتاه، در کنار رعایت اصول اخلاقی و مشتری مداری ایده پردازان، و تیم پرانگیزه و با دانش این واحد، روند رو به رشد SMS.ir را تضمین می کند.

امین ربیعی
امین ربیعی
امین ربیعی

مدیر واحد SMS.ir

خستگی‌ناپذیر و در مسیر رشد؛ شوق یادگیری در DNA امین تنیده شده و برای همین همیشه در حال یادگیری و تمرین کردن هست. صبر مثال زدنی او، برای همه اعضای تیم باعث دلگرمی و آرامش هست و در برابر مشکلات پیش آمده، خم به ابروی خودش نمیاره. به کارگیری تجربه 11 ساله وی در زمینه ارسال پیام کوتاه، در کنار رعایت اصول اخلاقی و مشتری مداری ایده پردازان، و تیم پرانگیزه و با دانش این واحد، روند رو به رشد SMS.ir را تضمین می کند.

زهرا عظیمی

زهرا عظیمی

کارشناس پشتیبانی

ثمین ملک

ثمین ملک

کارشناس پشتیبانی

شیدا گلطالبی

کارشناس فروش

سمانه گلبراری

مدیر فروش

محمد شهربیگی

سرپرست پشتیبانی

فرناز نصیربیگی

فرناز نصیربیگی

کارشناس پشتیبانی

نازنین تقی‌زاده

کارشناس پشتیبانی

ماهان چگینی

کارشناس پشتیبانی

مانی خاوری نژاد

کارشناس پشتیبانی

درباره ما بیشتر آشنا شو