مشتریان فروشگاه و یا سایت خود را با استفاده از پیام کوتاه های خودکار، به صورت لحظه ای به روز نگه دارید و با این کار اهمیت آنها را یادآوری نمایید. با استفاده از این پلاگین جامع وردپرسی، مشتری خود را از آخرین وضعیت سفارشش مطلع کنید. از ویژگی ورود با موبایل افزونه دیجیتس استفاده کنید (ارسال کد یکبارمصرف) تا امنیت ورود کاربران خود را حفظ نمایید. پس از تکمیل فرمهای ساخته شده با دو فرم ساز گرویتی و کانتکت 7، پیامک ارسال کنید و او را از پیگیری فرم تکمیل شده مطلع نمایید.

مشتریان فروشگاه و یا سایت خود را با استفاده از پیام کوتاه های خودکار، به صورت لحظه ای به روز نگه دارید و با این کار اهمیت آنها را یادآوری نمایید. با استفاده از این پلاگین جامع وردپرسی، مشتری خود را از آخرین وضعیت سفارشش مطلع کنید. از ویژگی ورود با موبایل افزونه دیجیتس استفاده کنید (ارسال کد یکبارمصرف) تا امنیت ورود کاربران خود را حفظ نمایید. پس از تکمیل فرمهای ساخته شده با دو فرم ساز گرویتی و کانتکت 7، پیامک ارسال کنید و او را از پیگیری فرم تکمیل شده مطلع نمایید.

crayon-plugin-1.png

مشتریان فروشگاه و یا سایت خود را با استفاده از پیام کوتاه های خودکار، به صورت لحظه ای به روز نگه دارید و با این کار اهمیت آنها را یادآوری نمایید. با استفاده از این پلاگین جامع وردپرسی، مشتری خود را از آخرین وضعیت سفارشش مطلع کنید. از ویژگی ورود با موبایل افزونه دیجیتس استفاده کنید (ارسال کد یکبارمصرف) تا امنیت ورود کاربران خود را حفظ نمایید. پس از تکمیل فرمهای ساخته شده با دو فرم ساز گرویتی و کانتکت 7، پیامک ارسال کنید و او را از پیگیری فرم تکمیل شده مطلع نمایید.

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه Gravity Form

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه Gravity Form

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه پیامک وردپرس

افزونه Gravity Form

افزونه Contact Form 7

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه پیامک وردپرس

افزونه Gravity Form

افزونه Contact Form 7

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه پیامک وردپرس

افزونه Gravity Form

افزونه Contact Form 7

افزونه پیامک ووکامرس

افزونه پیامک وردپرس

افزونه Gravity Form

افزونه Contact Form 7