محمد شهربیگی

سرپرست پشتیبانی
فردی دلسوز و جدی در کار است. به عنوان سرپرست تیم پشتیبانی تمام سعی خود را می‌کند تا مسائل افراد تیم را شنیده و راه حلی برای آن‌ها پیدا کند. مدیریت شرایط بحرانی به بهترین شکل یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اوست. مهدی سعی می‌کند سکوت و آرامش در شرکت برقرار بود و راه‌کارهایی برای رضایت بیشتر مشتریان پیدا کند. او با توجه به حفظ حریم و چهارچوب اعضای تیم سعی می‌کند رابطه خوبی با افراد تیم نیز داشته باشد.
زهرا عظیمی

زهرا عظیمی

کارشناس پشتیبانی

ثمین ملک

ثمین ملک

کارشناس پشتیبانی

شیدا گل‌طالبی

شیدا گلطالبی

کارشناس فروش

سمانه گلبراری

مدیر فروش

محمد شهربیگی

سرپرست پشتیبانی

فرناز نصیربیگی

فرناز نصیربیگی

کارشناس پشتیبانی

نازنین تقی‌زاده

نازنین تقی‌زاده

کارشناس پشتیبانی

آرمین کوچک خواه

کارشناس پشتیبانی

حمید نادری

کارشناس پشتیبانی